punta1
punta
punta1
   
   
punta1
punta1
punta1
punta1
punta1
punta
   
   
   
   
 

informace
pro stávající i budoucí
lyžařské instruktory


Vítáme zájemce o spolupráci při organizaci kurzů v Modrém dole.

Učíme lyžovat děti od prvních krůčků po pokročilé lyžaře, připravujeme celotáborové hry a večerní program, pořádáme setkání instruktorů před sezonou, školení a doškolení instruktorů lyžování.

Pokud se chcete naučit lyžovat a postupně i správně učit lyžovat, mít nezapomenutelné zážitky na úžasnou atmosféru horského kolektivu, pracovat s dětmi a vidět jejich pokroky a nadšení, přidejte se k nám.

Je třeba získat licenci pro výuku lyžování a účastnit se předsezónních setkání instruktorů. Školení lyžařských instruktorů TJ Spofa zajišťují učitelé lyžování Svazu lyžařů České republiky částečně v Modrém dole, částečně na FTVS v Praze a v českých horských střediscích. Obsahem školení je sjezdové lyžování, běh na lyžích a teorie.

Chci se stát instruktorem.....
Zájemci, přihlaste se co nejdříve Janě Vackové na tel. č. 603 77 21 66 nebo e-mailem na j.bucharova@seznam.cz

Jakou kvalifikaci je možné získat:
1.Instruktor lyžování oddílu/klubu –praktikant (IL-P)

Je nejnižší lyžařskou kvalifikací v rámci SLČR (vnitrosvazová kvalifikace). Pracuje jako pomocník instruktora, cvičitele lyžování při výuce začátečníků. Může se jím stát osoba po dovršení věku 15 let. Školení IL-P je v rozsahu 20 hodin – 7 hodin teorie a 13 hodin praxe. –celkem 3-5 dnů.

2. Instruktor lyžování – (IL)
Je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat výuku lyžování všech věkových kategorií. V praxi většinou učí lyžovat děti – začátečníky i pokročilé. Licence je uznávaná v lyžařských školách ČR. Minimální věk je 18 let Školení IL je v rozsahu 55 hodin – 19 hodin teorie a 36 hodin praxe. – minimum 6 dnů.

3. Cvičitel lyžování (CL)
Je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a vyhodnocovat výuku lyžování všech věkových kategorií v oblasti lyžování. Předává získané vědomosti a zkušenosti instruktorům lyžování a je pověřován lektorskou činností při školení a doškolení instruktorů lyžování. Kvalifikace cvičitele lyžování opravňuje k udělení „Osvědčení o odborné způsobilosti“ k získání živnostenského listu v oblasti výuky lyžování. Minimální věk je 18 let. Školení CL je v rozsahu 210 hodin – 63 hodin teorie a 147 hodin praxe. – cca 3 týdny celkem, započítávají se i hodiny k získání licence IL-P, IL

Všechny licence jsou platné 5 let, po 5ti letech je k prodloužení licence třeba doškolení. Doškolení licencí je v rozsahu 2 dnů. Praxe i teorie v Modrém dole.